ღია უნივერსიტეტი – 4748

ანატომიის ოთახი

უნივერსიტეტის ქუჩა 2, თბილისი

+995322402946